Online boek: Mensen maken de Heuvelrug

Heeft u een mooi verhaal over onze historie? Wilt u een bijzondere herinnering met ons delen? Of heeft u een ander verhaal over wat de Heuvelrug zo bijzonder maakt? Wij willen het graag weten. Meer informatie en aanmelden

#Gezichtvandeheuvelrug

Ondernemers vertellen hun verhaal. Deze keer Ellen Viergever van Kamp en Rozen en Frederieke Demmer en Friedolien de Vries van Wat de Pot Schaft. Lees meer

Programma economische ontwikkeling  #UHOnderneemt

Update van de laatste ontwikkelingen
  • Het college heeft ingestemd met het voorstel voor de retailparagrafen. Na een beeldvorming en oordeelsvorming besluit de gemeenteraad hierover 8 maart.
  • Verschillende winkelcentra uit onze gemeente doen mee aan het landelijke onderzoek ‘Het schoonste winkelgebied van Nederland’. Door observaties, enquêtes met bezoekers en interviews met ondernemers kan er een gezamenlijk verbetertraject ingezet worden.
  • We kijken tevreden terug op de Ondernemer van het Jaarverkiezing en zijn alweer gestart met de voorbereidingen voor de ‘Ondernemer van het jaarverkiezing 2018’ op 15 januari 2019.
  • Met de ondernemersverenigingen en de afdeling gladheidsbestrijding van de gemeente is gekeken hoe wij, met name in de winkelgebieden, gezamenlijk verbeteringen kunnen doorvoeren en elkaar kunnen vinden bij (hevige) sneeuwoverlast.
  • Met de ondernemersverenigingen zijn de resultaten van het onderzoek naar glasvezel (breedband) gepresenteerd.
  • In februari en maart staan wij vanuit Utrecht Region op de Fiets- en Wandelbeurs in Gent en Utrecht om de Heuvelrug als fiets- en wandelbestemming te promoten. In februari staat het RBT op Event Summit in de Amsterdam RAI voor onze regio als ‘zakelijke bestemming‘. Ook komt er een campagne ‘Kastelen & Buitenplaatsen’.
  • De ‘Regiomarketingstrategie internationaal toerisme van regio Utrecht’ was één van de drie genomineerden voor de Nationale Citymarketing Award. De prijs is uiteindelijk net niet behaald maar de nominatie is een mooie beloning voor al het werk wat verzet is om onze regio op de kaart te krijgen. Lees meer
  • Er is een verkenning gedaan of wij kunnen starten met een project dat zich richt op het verbeteren van de toegankelijkheid binnen de gastvrijheidssector. De vervolgstap is om samen met een twintigtal ondernemers uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan de slag te gaan met de knelpunten uit de verkenning. Hiervoor is onlangs een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie Utrecht. Bij succes willen we deze werkwijze voor ondernemers binnen de regio Heuvelrug en Vallei beschikbaar stellen.
  • Milieuwethouder Hans Nijhof ondertekende de landelijke Greendeal Duurzame Zorg. Zorginstellingen zijn grote werkgevers in de regio maar ook grootverbruikers van energie, water, voedsel, grondstoffen en vervoer. De regionale aanpak heeft als doel dat 25 zorginstellingen in de regio in 2018 starten met systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Zorginstellingen die daaraan voldoen krijgen een lichter handhavingsregime op deze duurzaamheidsthema’s.

Inspiratieavond Biz3B ‘Kleine ondernemers en zzp’ers to the max’

Ervaringen horen van ondernemers over successen en missers die hen uitdaagden tot nieuwe stappen? Delen waarin u zich wilt ontwikkelen? Wat of wie kan helpen uw bedrijf ‘to the Max’ te laten groeien?
Denk en doe mee op de inspiratieavond voor alle ondernemers uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug op 8 maart om 19.30 uur in Brocante in Doorn. Deelname is gratis. Aanmelden kan per e-mail via info@suuzdriebergen.nl.

Herziening beheersverordening woongebied Maarn en Maarsbergen

Eind februari wordt het concept van de eerste herziening beheersverordening woongebied Maarn en Maarsbergen gepubliceerd op www.heuvelrug.nl/bestemmingsplannen.

SDE+: 12 miljard euro voor duurzame productie van energie
Vanaf 13 maart tot en met 5 april 2018 kunt u subsidie aanvragen voor de productie van energie vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). De SDE+ is een populaire subsidie voor ondernemers, overheden en particulieren die duurzame energie opwekken via wind, zon, water of geothermie.Voor de eerste openstelling is er 6 miljard euro beschikbaar. Er kan onder andere subsidie worden aangevraagd voor zonnepanelen. In het najaar volgt nog een tweede aanvraagronde. Meer info

‘Bestemmingsplan Recreatieterreinen’ en ‘beleidsnota niet recreatief gebruik recreatieterreinen’

Onlangs was er een bijeenkomst met de eigenaren van recreatieterreinen over de stand van zaken rond het ‘bestemmingsplan recreatieterreinen’ en de ‘nota niet recreatief gebruik recreatieterreinen’. Beide trajecten gaan weer lopen en binnenkort vindt er een schouw plaats op de recreatieterreinen. Op 5 maart is er hierover een avond met de gemeenteraad en bent u ook welkom. Reacties kunt u (liefst gebundeld per terrein) ook doorgeven via recreatieterreinen@heuvelrug.nl.

Feest van de lokale democratie

Is Utrechtse Heuvelrug de bakermat van lokale bestuurlijke vernieuwing? In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen nodigen de gemeente en #BurgerwijzerUH (een aantal actieve inwoners) u uit voor het ‘Feest van de lokale democratie’ op woensdag 21 februari. We willen graag uw kennis en ervaringen horen en samen onderzoeken hoe de lokale democratie en de invloed van inwoners op de besluitvorming een flinke stap vooruit kunnen zetten. Lees meer

Voorstel verplaatsing Aldi naar Appelgaard

De raad heeft het college gevraagd een haalbaarheidsstudie te doen naar vestiging van de Aldi op de Appelgaard in Driebergen. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de verkeersafwikkeling, een effectenstudie en een bomenanalyse. Lees meer

Bijeenkomst duurzame aanpak zwerfafval

Door individuele en gezamenlijke opruimacties wordt het steeds duidelijker waar, wanneer en door wie in onze gemeente zwerfafval wordt opgeruimd. Kijk op de website www.heuvelrug.nl/zwerfafval voor actuele acties en activiteiten. Op de bijeenkomst van woensdag 21 februari praten we u graag bij over deze website en de plannen voor dit jaar. Lees meer