Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Restaurant Brocante ontving uit handen van Katja Schuurman de Gold Award voor ‘Leukste restaurant van de Heuvelrug’.

#Gezichtvandeheuvelrug

Ondernemers vertellen hun verhaal. Theo en Tom van Schaick, PLUS van Schaick in Maarn (winnaars Publieksprijs) en Guido en Susanne Dijkstal van Autobedrijf Dijkstal Leersum (winnaars Ondernemer van het Jaar, categorie midden) Lees meer

Glasvezel buitengebied UHR

Bewoners van het buitengebied in Utrechtse Heuvelrug/Kromme Rijnstreek kunnen zich aanmelden voor een glasvezelabonnement. De deadline van deze campagne is op 22 mei 2018. Daarna wordt bekend of 50% van de bewoners een abonnement heeft afgesloten. Dit is een voorwaarde om glasvezel in het gebied aan te leggen. In de week van 19 maart zijn er informatieavonden voor mensen die binnen het gebied wonen. Lees meer

Programma economische ontwikkeling  #UHOnderneemt

Update van de laatste ontwikkelingen
  • Op 13 maart stelde het college het nieuwe standplaatsenbeleid vast
  • We zijn gestart met het maken van een imagofilm over ondernemen in onze gemeente
  • Op 8 maart stelde de gemeenteraad de retailparagrafen vast. Hiermee vervalt de (oude) detailhandelsvisie. We kunnen verder met de uitvoeringsprojecten voor de levendige dorpskernen

Inhuur personeel met een ‘Dynamisch AankoopSysteem’

De gemeente Utrechtse Heuvelrug huurt regelmatig tijdelijke medewerkers in voor bijvoorbeeld tijdelijke projecten en juridische ondersteuning. Voor inhuur van personeel zijn aanbestedings- en inkoopregels vastgesteld. Om dit proces te regisseren, goede matches mogelijk te maken en het proces rechtmatig en digitaal uit te voeren gaan wij een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) gebruiken.

Twee thema’s gaan per 1 april 2018 met dit systeem werken: ‘Samenleving’ (sociaal, zorg) en ‘Omgeving’ (vergunningen, beleid, Omgevingswet). Organisaties of zzp’ers die diensten willen leveren moeten vanaf 1 april 2018 aangemeld staan binnen het Dynamisch Aankoopsysteem.

Voor belangstellenden is op 16 maart 2018 om 14.30 uur speciaal georganiseerde sessie in het cultuurhuis Pleíade. De leverancier van het DAS systeem ‘Staffing MS’ laat zien dan wat nodig is om per 1 april deel te nemen in de nieuwe manier van werken. Aanmelden

Opzetten van een distributiepunt Doorn/Driebergen

Op 8 maart was er weer een geslaagde avond voor ‘ondernemersmatchmaking’. Leren met én van elkaar. Bijna iedere ondernemer vraagt zich wel eens af hoe zijn/haar onderneming nog verbeterd kan worden. Vaak leeft zo’n vraag bij meerdere ondernemers.

Tijdens deze avond ontstond de vraag over een centraal distributiepunt. Een centraal en makkelijk bereikbaar afgiftepunt dat tot uiterlijk 23.00 uur open is voor het verzenden van brievenbus- en/of pakketpost (Nederland en buitenland). Veel consumenten bestellen tegenwoordig in de avond. Kunnen wij als lokale winkeliers zelf zoiets opzetten en zo meer klanten en omzet binnenhalen? Of met een gezamenlijk account onze post bundelen voor PostNL? Heeft u hier ook behoefte aan of wilt u meedenken? Laat het weten via ondernemers@heuvelrug.nl.

OndernemersMatchmaking

Er zijn al diverse mooie matches gemaakt tussen ondernemers om elkaar verder te helpen in de bedrijfsvoering. Heeft u ook vragen of wilt u met iemand sparren over uw onderneming? Neem dan contact op met OndernemersMatchmaking.

Matchmaker Mirjam van Zweeden van Project Ondernemers Matchmaking Utrechtse Heuvelrug was in gesprek met Teun Smit van bedrijf Wine and Spirits by Teun over zijn match met het Ondernemersklankbord. Bekijk de video

De StemWijzer

Op welke partij gaat u stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart? In de StemWijzer staan stellingen op basis van de belangrijkste verkiezingsthema’s. Test uw politieke voorkeur met de StemWijzer.

Erkende maatregelen voor energiebesparing

Door het ‘Energieakkoord voor duurzame groei’ zijn verschillende pakketten meterkende maatregelen voor energiebesparing formeel aangewezen.

Alle laatste erkende maatregelen voor energiebesparing per bedrijfstak. Dit geeft ook snel inzicht in hoeverre uw bedrijf voldoet aan de energieverplichting uit het Activiteitenbesluit.

Groepsinkoop Isolatie groot succes

Inmiddels hebben ruim 330 woningeigenaren zich aangemeld voor de actie. Inschrijven kan nog tot 15 maart. Lees meer